Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1380 av den 16 augusti 2016 om ett undantag från artikel 55.2 a i delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller de ursprungsregler som är tillämpliga på regional kumulation för tonfisk med ursprung i Ecuador$