Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7899 – Alimentation Couche Tard/Topaz Energy Group/Resource Property Investment Fund/Esso Ireland) (Text av betydelse för EES)