Beslut av bankens råd av den 20 januari 2016 om ändringarna i arbetsordningen för EIB som en följd av EIB:s förstärkta styrning [2016/772]