Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8192 – Advent International/THL/inVentiv) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)