Mål F-56/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 5 februari 2016 – Barnett och Mogensen mot kommissionen (Personalmål — Pensionerade tjänstemän — Ålderspension — Artikel 64 i tjänsteföreskrifterna — Korrigeringskoefficienter — Årlig uppdatering av korrigeringskoefficienterna — Artikel 65.2 i tjänsteföreskrifterna — Mellanliggande uppdatering — Artiklarna 3, 4 och 8 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna — Tröskelvärde — Variation i levnadskostnaderna — Artikel 65.4 i tjänsteföreskrifterna — Ingen uppdatering för åren 2013 och 2014 beslutad av lagstiftaren — Räckvidd — Förordning nr 1416/2013 — Överskattning av korrigeringskoefficienten för Danmark — Nedsättning av korrigeringskoefficienten genom mellanliggande uppdatering — Maktmissbruk)