Kohtuasi F-56/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 5. veebruari 2016. aasta otsus – Barnett ja Mogensen versus komisjon (Avalik teenistus — Pensionil olevad ametnikud — Vanaduspension — Personalieeskirjade artikkel 64 — Paranduskoefitsiendid — Paranduskoefitsientide iga-aastane ajakohastamine — Personalieeskirjade artikli 65 lõige 2 — Vahepealne ajakohastamine — Personalieeskirjade XI lisa artiklid 3, 4 ja 8 — Tundlikkuslävi — Elukalliduse muutus — Personalieeskirjade artikli 65 lõige 4 — Seadusandja otsustatud ajakohastamata jätmine aastatel 2013 ja 2014 — Ulatus — Määrus nr 1416/2013 — Taani paranduskoefitsiendi ülehindamine — Paranduskoefitsiendi vähendamine vahepealse ajakohastamise mehhanismiga — Võimu kuritarvitamine)