Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 april 2016.