Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8064 – Bain Capital/Vista/Vertafore) (Text av betydelse för EES)