Meddelande till den enhet och de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2015/1333 och i rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen