Skriftlig fråga E-3279/08 från Simon Busuttil (PPE-DE) till kommissionen. Antalet olagliga överfarter under de första fem månaderna 2008