Regolament tal - Kummissjoni (KE) Nru 771/2008 ta’ l- 1 ta’ Awwissu 2008 li jistipula r-regoli ta’ organizzazzjoni u proċedura tal-Bord ta’ l-Appell ta’ l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (Test b’relevanza għaż-ŻEE)