Byla C-526/14: 2016 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tadej Kotnik ir kt./Državni zbor Republike Slovenije (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Komisijos bankų komunikato galiojimas ir aiškinimas — Direktyvų 2001/24/EB ir 2012/30/ES aiškinimas — Valstybės pagalba bankams finansų krizės sąlygomis — Naštos pasidalijimas — Akcininkų nuosavų lėšų, mišrių kapitalo priemonių ir subordinuotosios skolos priemonių nurašymas — Teisėtų lūkesčių apsaugos principas — Nuosavybės teisė — Narių ir trečiųjų šalių interesų apsauga — Kredito įstaigų reorganizavimas ir likvidavimas)