C-526/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. július 19-i ítélete (az Ustavno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tadej Kotnik és társai kontra Državni zbor Republike Slovenije (Előzetes döntéshozatal — A bankokról szóló bizottsági közlemény érvényessége és értelmezése — A 2001/24/EK és a 2012/30/EU irányelv értelmezése — A pénzügyi válsággal összefüggésben a bankoknak nyújtott állami támogatások — Tehermegosztás — A törzsrészvények, az átváltoztatható kötvények és az alárendelt kötvények névértékének csökkentése — A bizalomvédelem elve — A tulajdonhoz való jog — A társasági tagok és harmadik személyek érdekeinek védelme — Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása)