Věc C-526/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce l’Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – Tadej Kotnik a další v. Državni zbor Republike Slovenije „Řízení o předběžné otázce — Platnost a výklad sdělení Komise o bankovnictví — Výklad směrnic 2001/24/ES a 2012/30/EU — Státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí — Sdílení nákladů — Likvidace vlastního kapitálu akcionářů, hybridního kapitálu a nástrojů podřízeného dluhu — Zásada ochrany legitimního očekávání — Právo na vlastnictví — Ochrana zájmů společníků a třetích osob — Reorganizace a likvidace úvěrových institucí“