SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0589/03 van Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) aan de Commissie. Vrijheid van vereniging.