SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0589/03 af Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) til Kommissionen. Foreningsfrihed i Rumænien.