SKRIFTLIG FRÅGA E-0589/03 från Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) till kommissionen. Föreningsfrihet i Rumänien.