STATSSTØTTE C 35/94 (ex N 397/94) og N 728/94 Forbundsrepublikken Tyskland