Mål C-262/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 12 maj 2016 – Shields & Sons Partnership mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs