Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8104 – HNA Group/Gategroup) (Text av betydelse för EES)