Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8104 – HNA Group/Gategroup) (Tekst mający znaczenie dla EOG)