Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8104 – HNA Group/Gategroup) (Text s významem pro EHP)