Mål T-557/14: Tribunalens dom av den 1 mars 2016 – BrandGroup mot harmoniseringskontoret – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPEZOOMIX — Det äldre gemenskapsordmärket Spezi — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)