Luettelo EU:n jäsenvaltioiden satamista, joissa kolmansien maiden kalastusalukset saavat suorittaa kalastustuotteiden purkamis- ja jälleenlaivaustoimet ja käyttää satamapalveluja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. – Luettelo Pohjois-Irlannin satamista, joissa kolmansien maiden kalastusalukset saavat suorittaa kalastustuotteiden purkamis- ja jälleenlaivaustoimet ja käyttää satamapalveluja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehtyyn sopimukseen liitetyn Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan mukaisesti. 2021/C 18/09