Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/28 av den 13 januari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker