Mål T-347/14: Tribunalens beslut av den 12 juli 2016 – Yanukovych mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn har upptagits i förteckningen — Justering av talan — Sökanden avliden — Hinder mot upptagande till sakprövning — Bevis på att det var riktigt att uppta sökanden i förteckningen — Talan som är uppenbart välgrundad)