Zadeva T-347/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. julija 2016 – Janukovič/Svet (Ničnostna tožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Vključitev imena tožeče stranke — Prilagoditev predlogov — Smrt tožeče stranke — Nedopustnost — Dokaz o utemeljenosti vpisa na seznam — Očitno utemeljena tožba)