Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - AVDELNING IV - SOLIDARITET - Artikel 30 - Skydd mot uppsägning utan saklig grund