Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8209 – GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)