Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8209 – GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)