Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8209 – GLM / Multico / Toray Group / TTC / JV) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)