Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 februari 2016$