Mål T-414/16: Talan väckt den 31 juli 2016 – Drex Technologies mot rådet