TITJUR Tyskland mot kommissionen Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 14 december 2000. # Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen. # EUGFJ - Avslut av räkenskaper - Räkenskapsåret 1993 - Säljfrämjande åtgärd för mjölkprodukter. # Mål C-245/97.