Skriftlig fråga E-3175/10 från Ole Christensen (S&D) till kommissionen. Gemensamt arbetsspråk inom EU:s tågtrafik