Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9744 — Mastercard/Nets) (Text av betydelse för EES) 2021/C 118/02