Kommissionens förordning (EG) nr 2021/1999 av den 22 september 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker