Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/535 av den 5 april 2016 om ändring av bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller posten om Singapore i förteckningen över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in färskt kött till unionen (EUT L 89, 6.4.2016)$