Skriftlig fråga E-7679/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Anställda hos privata vaktbolag