Yttrande från Europeiska regionkommittén – Det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018)