Kommissionens beslut av den 20/01/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7865 - LOV GROUP INVEST / DE AGOSTINI / JV) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)