Förslag till avgörande av generaladvokat H. Saugmandsgaard Øe föredraget den 28 juli 2016$