Sklepni predlogi generalnega pravobranilca H. Saugmandsgaarda Øeja, predstavljeni 28. julija 2016$