Conclusie van advocaat-generaal H. Saugmandsgaard Øe van 28 juli 2016.