Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 5 februari 2009.