Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 9 juni 2016$