Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2021. 2021/C 114/35