Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1043 av den 15 juni 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Café de Valdesia [SUB])$