EUROPAPARLAMENTET SESSIONEN 2014–2015 Sammanträdena den 12–15 januari 2015 Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 83, 3.3.2016. ANTAGNA TEXTER