Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 805/1999 tas-16 ta' April 1999 li jistabbilixxi ċerti miżuri għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 718/1999 dwar il-politika tal-kapaċità tal-flotta Komunitarja biex tippromwovi t-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni.